SZKOLENIE – „Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Unijnych”

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie pt.  „Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Unijnych”.

Termin szkolenia 13.01.2017 r. w godz. 9.00-16.00

Cena szkolenia: 500 zł brutto

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (Art. 107 ust. 1 TFUE),
 • definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym (w tym w w kontekście jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profi). Powiązania osobowe i kapitałowe pomiędzy przedsiębiorcami.
 • wsparcie niestanowiące pomocy publicznej (w tym instrumenty o charakterze generalnym),
 • zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu (Art. 107 ust. 1, 2, 3 TFUE),
 • efekt zachęty: niezbędność i proporcjonalność

Pomocy publiczna w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014

 • sektory wykluczone ze wsparcia (wyłączenia grupowe),
 • regionalna pomoc inwestycyjna;
 • pomoc na ochronę środowiska;
 • pomoc na B+R+I;

Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

 • zakres stosowania
 • definicja działalności eksportowej,
 • definicja rybołówstwa rolnictwa i transportu,
 • trudna sytuacja ekonomiczna,
 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna

Test pomocy publicznej- omówienie i przykłady.

Instrumenty finansowe a pomoc publiczna

Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy,
 • zakres informacji przedstawiany przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • zakres informacji przedstawiany przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis, lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • zabliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis.

Zwrot pomocy publicznej

Zapisz się już dziś: formularz-rejestracji,  formularz-rejestracji_szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *