Projekt

logo_nss_program_regionalny
herb_wojewodztwa RGB
UE+EFRR_L-kolor

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”.

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektu historycznego, budynku sztabowego fizylierów wchodzącego w skład koszar FUNKA, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Kasprowicza poprzez nadanie mu nowych funkcji.

Całkowita wartość projektu:                                                   4 800 000,00 PLN

Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:         2 400 000,00 PLN

Beneficjent:                                                                                 FORTLOFTY Sp. z o.o. sp. k.

warmia_mazury LOGO RGB