Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016 – szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów

Celem szkolenia jest:

 • omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle nowelizacji przepisów,
 • pokazanie organom kontroli metod walki z podmiotami, które naruszają przepisy
  z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • pokazanie pól zagrożeń, na których najczęściej może dochodzić do popełniania naruszeń przy udzielaniu zamówień publicznych,
 • omówienie metod wykrywania naruszeń,
 • przedstawione najistotniejsze zagadnienia z jakimi spotykają się zamawiający
  i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych
  i orzecznictwie.

Panelowa forma szkolenia umożliwi uczestnikom nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych do ustawy.

Wykładowca:
Mirosław Koczwara. Trener, doradca i wykładowca w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Kontroler wydatkowania środków unijnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ukończył studium zamówień publicznych  oraz studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku administracja. Dysponuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zamówień publicznych.  Posiada doświadczenie w pracy u zamawiających (koordynator zamówień publicznych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie),  jak też we współpracy z wykonawcami. Prowadzi obsługę jednostek administracji rządowej i samorządowej w zakresie kompleksowej obsługi w obszarze Prawa Zamówień Publicznych. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych.

CENA SZKOLENIA: 350,00 brutto /os.

formularz-rejestracji  formularz-rejestracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *