Archiwa kategorii: Bez kategorii

Warsztat „Improwizacja w pracy trenera” – prowadzący: Krzysztof Prystupa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania „MATRIK”.

Zapraszamy na spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Klubu Trenerów Zarządzania, które odbędzie się 11.04.2017 w godz. 17:00-21:00
Poznamy się, porozmawiamy o planach Klubu. Po dyskusji zapraszamy na warsztat o improwizacji w pracy trenera, który poprowadzi Krzysztof Prystupa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania „MATRIK”.

IMPROWIZACJA W PRACY TRENERA

Często po skończonej dyskusji, zwłaszcza tej, w której nie udało nam się przytoczyć mocnych argumentów, mówimy do siebie: jak mogłem o tym zapomnieć, w głowie mam setki argumentów i kontrargumentów, dlaczego przypominają mi się po fakcie?

Improwizacja to wyłączenie wewnętrznego cenzora i rozpoczęcie przygody ze
spontanicznością. To akt koncentracji na rozmówcy i nieograniczony dostęp do zasobów naszej błyskotliwości i twórczego myślenia.

Cel:

1. Doskonalenie umiejętności koncentrowania własnej uwagi na odbiorcy.
2. Poznanie podstawowych mechanizmów uruchomiających zdolność do swobodnej improwizacji.

Program:

1. Zdolność do zaufania.
2. Twórcza spontaniczność.
3. Umiejętność przyjmowania propozycji.
4. Słuchanie i świadomość.
5. Narracja.

Ps.
„Są ludzie, którzy wolą mówić „tak” oraz tacy, którzy wolą mówić „nie”. Ci, którzy mówią „tak”, są nagradzani przygodami. Ci, którzy mówią „nie” są nagradzani bezpieczeństwem.” (K. Johnstone)

Osoba Prowadząca:
Krzysztof Prystupa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania „MATRIK”.
Właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa, specjalizującej się w szkoleniach z wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu w mówieniu. Z wykształcenia aktor i logopeda medialny. Pracował, a obecnie współpracuje z Teatrem Groteska w Krakowie oraz Teatrem Barakah. Wykłada w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest też członkiem Stowarzyszenia Mentorów „Promentor”. Obok szkoleń grupowych prowadzi treningi indywidualne pomagające przygotować wystąpienie publiczne, posługiwać się bezwysiłkową i wiarygodną mową, oraz treningi korygujące wady wymowy u osób dorosłych.

Zapisy: https://competit.pl/w/1618/

SZKOLENIE – „Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Unijnych”

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie pt.  „Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Unijnych”.

Termin szkolenia 13.01.2017 r. w godz. 9.00-16.00

Cena szkolenia: 500 zł brutto

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (Art. 107 ust. 1 TFUE),
 • definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym (w tym w w kontekście jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profi). Powiązania osobowe i kapitałowe pomiędzy przedsiębiorcami.
 • wsparcie niestanowiące pomocy publicznej (w tym instrumenty o charakterze generalnym),
 • zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu (Art. 107 ust. 1, 2, 3 TFUE),
 • efekt zachęty: niezbędność i proporcjonalność

Pomocy publiczna w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014

 • sektory wykluczone ze wsparcia (wyłączenia grupowe),
 • regionalna pomoc inwestycyjna;
 • pomoc na ochronę środowiska;
 • pomoc na B+R+I;

Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

 • zakres stosowania
 • definicja działalności eksportowej,
 • definicja rybołówstwa rolnictwa i transportu,
 • trudna sytuacja ekonomiczna,
 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna

Test pomocy publicznej- omówienie i przykłady.

Instrumenty finansowe a pomoc publiczna

Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy,
 • zakres informacji przedstawiany przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • zakres informacji przedstawiany przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis, lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • zabliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis.

Zwrot pomocy publicznej

Zapisz się już dziś: formularz-rejestracji,  formularz-rejestracji_szkolenie