Koszary Funka

Jest wiele interesujących miejsc w Olsztynie, które warto zobaczyć. Dzięki nam pojawiło się kolejne wyjątkowe – które nie tylko można podziwiać jako świadka historii, ale także realizować w nim swoje przedsięwzięcia zawodowe i osobiste.

Koszary Funka – historia

Zabytkowy budynek Koszar Funka wybudowano w latach 1890-92 na potrzeby wojska przez prywatnych przedsiębiorców Andrzeja Funka i Floriana Materna. Jest to ostatni obiekt wyżej wymienionych koszar, który ocalał w niemal niezmienionej formie i stylu neorenesansu toskańskiego. Znajduje się on przy ul Kasprowicza 4, która niegdyś nosiła nazwę Tannenbergstrasse. Należał do zespołu koszar batalionu fizylierów ze Szczytna, który wchodził w skład 4 Wschodniopruskiego Pułku Grenadierów im. Króla Fryderyka II. Po I Wojnie Światowej opisywany budynek sztabowy, podobnie jaki inne wchodzące w skład Koszar Funka, przekazano miastu na cele mieszkaniowe. W latach 90-tych XX wieku w obiekcie tym mieściło się przedszkole. W końcu natomiast XX wieku wybuchł tu pożar, który strawił większość stropów i poszycia dachowego, zwłaszcza w zachodnim ryzalicie. Z braku środków na odbudowę ze strony miasta obiekt ten kilka lat stał opuszczony i niezabezpieczony, co w znaczący sposób wpłynęło na jego techniczny stan zachowania.

Koszary Funka – rewitalizacja

Kiedy poznaliśmy wartość historyczną budynku sztabowego wchodzącego w skład koszar Funka postanowiliśmy podjąć się jego rewitalizacji. Włożyliśmy w to wiele serca i wysiłku. Dzięki zaangażowaniu w nasz pomysł wielu osób oraz instytucji udało się nam przywrócić unikalny wystrój architektoniczny tego miejsca wraz z oryginalną dekoracją dawnego obiektu.

Nasz plan nadania Koszarom Funka nowych funkcji gospodarczych okazał się świetnym pomysłem, na który pozyskaliśmy wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury 2007 – 2013” w ramach 4 Oś priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”.

Dumni z naszego osiągnięcia prezentujemy budynek Koszar Funka, któremu nadaliśmy nowe funkcję, wierząc jednocześnie, że przywrócimy mu dawną świetność oraz ważną rolę w dalszym rozwoju miasta.

Kiedy przystępowaliśmy do rewitalizacji, budynek znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. W trakcie jego konserwacji przeprowadzone zostały prace polegające na osuszeniu i wzmocnieniu fundamentów, wymianie stropów i więźby dachowej wraz z poszyciem dachu i przemurowaniem kominów. Odnowiono i umieszczono w pierwotnym miejscu elementy oryginalnego drewnianego stropu. Wiele wysiłku wymagało odtworzenie zabytkowej elewacji, którą nie tylko oczyszczono, ale również uzupełniono i przemurowano tak, aby odzyskała dawny blask.

W ramach przeprowadzonego procesu konserwatorskiego poddaliśmy renowacji stolarkę okienną. Dlatego dziś możemy podziwiać okolice przez ponad 100 letnie okna.

Wewnątrz budynku udało się częściowo zachować stalową konstrukcję wraz z ozdobnymi zwieńczeniami podpierających słupów. Wyeksponowaliśmy również części ścian z widocznymi przemurowaniami i detalami. Wystrój budynku w skład którego wchodzą m.in. podłogi, tynki oraz oświetlenie – odtworzyliśmy na podstawie nielicznie zachowanej ikonografii Koszar Funka.

Koszary Funka – dziś

Po gruntownej rewitalizacji, niecodzienny klimat Koszar Funka sprawia, że przestrzeń, którą oddajemy do dyspozycji naszych Klientów może być wykorzystana na przeróżne sposoby. Organizujemy tu szkolenia, konferencje, wernisaże, niecodzienne sesje zdjęciowe lub castingi.

Wspieramy ludzi młodych i przedsiębiorczych. Na ich potrzeby przygotowany został bogaty pakiet usług coworkingu i wsparcia biznesu. Naszym Klientom oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskiego, prawa reklamy i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa zamówień publicznych – partnerem naszym jest Zaborski, Morysiński Adwokacka Spółka Partnerska. Pomagamy pozyskiwać fundusze unijne we wszystkich możliwych działaniach, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. Nasi partnerzy Polska Kompania Doradcza Sp. z o.o. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów wspieranych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. We współpracy z firmą badawczą Research Cloud prowadzimy badania opinii i rynku. W Koszarach Funka realizujemy pomysły naszych partnerów biznesowych. Udostępniamy infrastrukturę szkoleniową, jeżeli trzeba – wspieramy organizacyjnie. Sami również prowadzimy działalność edukacyjną i szkoleniową.

Włączamy się w inicjatywy społeczne oraz współpracujemy z instytucjami społeczno-kulturalnymi. Bliskie są nam problemy mieszkańców Olsztyna i regionu, na rzecz których pragniemy działać.

Jesteśmy otwarci na różne formy kooperacji, z chęcią włączymy się w realizację dobrych pomysłów.

Koszary Funka to przestrzeń, która inspiruje. Przyjedź i poczuj unikalny klimat tego miejsca.